Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu


opcions de cerca
Desplegant 1-2 de 2 resultats.
ConsultesFormuladaEstat
Es podria saber el balanç de les despeses i ingressos del pressupost del 201309-08-2014Consulta acceptada per l'OCA Hostalric
SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ AMPLIADA DEL PRESSUPOST DEL 201410-08-2014Consulta acceptada per l'OCA Hostalric

Formula una consulta nova

Recorda que primer has de iniciar una sessió o crear un compte

Quins són els estats d'una consulta?

Esperant validació per l'OCA Hostalric
Consulta acceptada per l'OCA Hostalric
Consulta rebutjada per l'OCA Hostalric
Esperant resposta de l'administració
Resposta tot esperant valoració
Resposta considerada no satisfactòria
Resposta considerada satisfactòria